Analiza de risc la securitatea fizica

Noutati

Cine are nevoie de analiza de risc la securitate fizica?

Societati interesate

Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum şi alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu

 

Activitaţi exceptate de la efectuarea analizelor de risc

Nu  se aplică activităţilor privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi persoanelor, precum şi a transporturilor cu caracter special aparţinând structurilor şi instituţiilor din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, care se asigură în conformitate cu reglementările stabilite în cadrul acestora.

 

<< Go back to the previous page

securitate fizica, analiza de risc, masuri de securitate, evaluare risc, evaluator de risc, giurgiu,