Analiza de risc la securitatea fizica

Noutati

Informare privind analiza de risc

Modificarea cadrului legislativ privind analiza de risc la securitate fizica

Hotărârea nr. 437/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor:

Obligaţia elaborării analizei de risc la securitate fizică de către unităţile înfiinţate până la data de 16 iunie 2012, se prorogă până la data de 1 iulie 2018.

<< Go back to the previous page

securitate fizica, analiza de risc, masuri de securitate, evaluare risc, evaluator de risc, giurgiu,